iddaa

Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Kaydı ve Korunması Kuralları

 

 1. Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

 

1.1. İşbu sözleşme www.iddaa.com alan adlı internet sitesinin kullanıcısı Bayi  ile anılı platformu kullanmak isteyen kişi arasında (Bundan sonra “Üye” olarak anılacakBayi’nin kullanıcısı olduğu anılı platformun Üye tarafından aşağıda yer alan hususlar dahilinde kullanılması için akdedilmektedir.

 

1.2. Bu Sözleşme, üyelik tesisini müteakip, www.iddaa.com  (Bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) alan adlı internet sitesi ve bu sitenin içeriklerinden yararlanmanın koşullarını, sonuçlarını ve söz konusu üyelik sistemini kullanırken uyulması gereken kuralları; özetle, kullanım şartlarını açıklamakta ve Bayi ile Üye arasında bu Sözleşmeyle kurulan ilişkinin hüküm ve koşullarını belirlemektedir. Ayrıca, bu Sözleşme gizlilik, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin kaydedilmesi, korunması ve silinmesi /imha edilmesi ile ilgili olarak Üye’ yi bilgilendirmek ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

 

1.3. Bu Sözleşme Üye tarafından dikkatli bir şekilde okunmuştur. İşbu Sözleşme’nin, Üyelik ilişkisi aracılığıyla Üye’nin özel içeriklere ulaşılma imkanının olması amacıyla Üye tarafından Platform üzerinden kabul edilmesi ile birlikte Bayi tarafından Üye’ye Platform, web ve tüm mobil uygulamalar üzerinden sabit  ihtimalli ve müşterek bahis oyunu oynayabilme internet ortamında güncel "iddaa" oyun programını ve  diğer  sunulacak hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanacaktır.

 

1.4 Üye burada Sözleşme’de belirtilen koşullara uyduğunu, buna bağlı olarak, tüm koşulları tamamen kabul ettiğini ve aşağıda yer alan tüm düzenlemeleri, daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve kayıtsız, şartsız onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Üyelik Prosedürü

 

Üye, Bayi’ ye giderek cep telefonu numarasını ilgili bayi yetkilisine iletir ve kendilerine ulaşan sms deki aktivasyon kodunu Bayi’nin yetkilisine vererek üyelik kayıt işlemlerini başlatır. Ardından Üye, SMS yoluyla kendisine iletilen şifre ile Platforma giriş yaparak, yeni bir şifre oluşturup Üyelik Sözleşmesi'ni onaylar ve üyelik işlemleri tamamlanmış olur.

 

 1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Platform’a giriş için gerekli olan şifre, sadece Üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla Üye’nin sorumluluğunda olup Bayi, şifre kullanımından veya şifrenin üçüncü kişiler ile paylaşılmasından doğacak problemlerden sorumlu değildir.

 

3.2. Üye, sözleşmeye konu hizmetlerden yararlandığı sırada, ilettiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan girilmesinden veyahut kaybedilmesinden doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, Üye, Platform’a doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edilmesi halinde, Bayi’nin hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

 

3.3. Üye, işbu Sözleşmeye konu hizmetlerin, 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını; buna bağlı olarak, kendisinin de 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.4. Üye, fiil ehliyetine sahip olduğunu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenen bahis ve şans oyunlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılmasının yasaklanmış olmadığını, üyelik esnasında bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, hukuka ve gerçeğe aykırı olmadığını, bilgilerin eksik veya hatalı olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bayi, Üye ile ilgili tüm işlemlerde üyenin beyanına itimat eder.

 

3.5. Bayi, Sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

3.6. İşbu Sözleşme şartlarını kabul etmeyenlerin üyelik başvurusu reddedilir. Sözleşme şartlarını kabul ederek Sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen Üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişkinin ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerektirmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.7. Üyelik işlemi başlangıcında yer almamasına rağmen Bayi tarafından Üye’den alınması gerekli görülen birtakım bilgiler Üye’den sonradan da talep edilebilir. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvurularını tamamladıktan sonra Bayi tarafından talep edilebilecek diğer bilgileri Bayi’nin uygun göreceği şekilde Platform veya Müşteri Hizmetleri’ne başvurarak tamamlamakla ve tüm bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.

 

3.8. Üye, Platformda gerçekleştirdiği her nevi sohbete veya paylaşıma dair her türlü kaydın (görsel, yazı, içerik vb.) ve kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini kendi rızası ile kabul etmiştir. Üye, sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlandığında kendisi tarafından ileri sürülen şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, yine Platform üzerinden internet ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu ve Bayi’nin  bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Bayi’nin ve/veya üçüncü kişinin bu sebeple herhangi bir taleple karşı karşıya gelmesi durumunda Bayi’yi ve/veya üçüncü kişiyi,  Bayi’nin ve/veya üçüncü kişinin ilk yazılı talebi üzerine, tazmin yükümlülüğünde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.9. Üye, Platform’da paylaştığı üye içeriğinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Bayi’nin ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Bu kapsamda Üye, sadece kendisine ait olan kişisel verileri ileteceğini ve başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yayınlamamayı, dağıtmamayı, kullanmamayı, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.10. Üye; Platform’a zarar verecek veya Bayi’nin  başka internet siteleriyle ya da üçüncü kişilerle ihtilaflı duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, yayınlamayacağını ve herhangi bir şekilde bu nedenle hukuka aykırı durum doğması halinde bunun hukuki ve cezai sorumluluğunun tümüyle sadece kendisine ait olduğunu ve Bayi’nin ve üçüncü kişilerin bu sebeple herhangi bir taleple karşı karşıya gelmesi durumunda; Bayi’yi ve /veya üçüncü kişileri; Bayi’nin ve /veya üçüncü kişilerin  ilk yazılı talebi üzerine tazmin yükümlülüğünde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir

 

3.11. Üye, Platform’a kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından paylaşılan içeriğin yasal mevzuata aykırılık teşkil etmesi ya da aşağıda yer alan yasaklanmış eylemleri içeren hususlar taşıması halinde, Bayi, Üye’ye bilgi vermeden bu içerikleri yayından kaldırabilir, Üye’nin paylaşımını kısıtlayabilir veya üyeliğini sona erdirebilir.

 

 1. i) Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,
 2. ii) Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek,

iii) Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,

 1. iv) Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
 2. v) Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,
 3. vi) Diğer üyelerden yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,

vii) Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak

 

3.12. Bayi, Üye’nin para transferleri ile ilgili olarak hile veya dolandırıcılık yaparak kara para aklama ya da diğer başka şekilde suç teşkil edecek her türlü eylemlerinden veyahut bu eylemlerinden dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üye, üyelikten yararlanma imkanını hukuka aykırı işlere yardım, aracılık ve iştirak etmek amacı ile kullanamayacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, başka bir üyenin ya da üçüncü kişinin, Bayi hizmetlerinden yararlanma esnasında suç teşkil eden eylemlerinden haberdar olması halinde bu durumu derhal Müşteri Hizmetleri’ne ya da ilgili kurumlara yazılı olarak bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.13. Üye’nin Platform’da oyun oynamaya başlaması için ödeme kanalları ile Bayi nezdindeki üye hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekir. 

3.14. Platform’a erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için gerekli olan Üye’ye ait cep telefonu numarası ve şifre bilgisinin güvenliği ve gizliliğinden tamamen Üye sorumludur. Üye, kendisine ait cep telefonu numarası ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.15. Üye, kişisel verilerinin, (Üye’nin bilgilerini başka kişiler ile kendisinin paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan dolayı) yetkisiz kişilerce erişilmesinden dolayı sadece kendisinin sorumlu olduğunu, Bayi’nin bu hususta hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.16. Üye, işbu sözleşmeye konu hizmetlerden yararlandığı sırada kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Bayi’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.17. Üye, işbu sözleşmeye konu hizmetlere ya da sisteme Bayi tarafından belirlenen yöntem dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen düzenlemelere uymadığı durumlarda Bayi’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararı ilk bildirimle karşılamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.18. Üye; Platformu kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya bilginin/verinin tamamıyla kendi rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ve/veya mobil cihazlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer sair kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, işbu sözleşmeye konu hizmetlerin kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı Bayi’yi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.19. Üye, Bayi’nin kendisine sunacağı servisleri ya da işbu sözleşmeye konu hizmetleri ticari amaçla ya da reklam amacıyla kullanmamayı, sadece şahsi amaçla kullanmayı, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.20. Üye, Bayi’nin, dilediği zaman veya sürekli olarak Platform’un yer aldığı tüm sistemi izleyebileceğini ve kendisinin Platform üzerinde yaptığı her türlü iş ve işlemin Bayi tarafından denetlenebileceğini, gözlemlenebileceğini, kendisinin işbu Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı bir iş ve/veya işleminin Bayi tarafından tespit edildiği durumlarda; Üyeliğinin tek taraflı olarak tazminatsız Bayi tarafından sonlandırılabilineceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.21. Bayi’nin Bayilik sıfatı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na olan borcunu ödememesi, herhangi bir nedenle ya da mevzuatta sayılan nedenlerle bayiliği iptal edilebilir. Bayiliğin iptal edilmesi halinde Üye, Bayi’nin tüm sorumluluğu baki kalmak kaydıyla, Platform üzerinden kupon yaratamayacağını, hesabından para çekemeyeceğini ve hesabına para yükleyemeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

3.22. Bayi’nin borcunu ödememesi halinde oyun terminalinin Spor Toto Teşkliat Başkanlığı tarafından oyunlara kapatılması halinde Üye, hesabın para yükleyemeyeceğini, hesabından para çekemeyeceğini ve kupon yaratamayacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

 

Bayi’nin kendi isteği ile terminalini geçici olarak oyunlara Spor Toto Teşkliat Başkanlığı’na talepte bulunarak kapattırması durumunda ise Üye hesabına para yükleyemeyeceğini ve hesabından para çekemeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

 

3.22.  Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Buna bağlı olarak, kendisine yapılacak bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk da Üye’ye aittir. Bayi’nin Üye’nin bu düzenlemeye aykırı hareketi nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı Üye’ye fer'ileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 

3.23. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden, iş ve işlemlerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.24. Üye, Platform üzerindeki hizmetlerden yararlanırken her türlü makul teknik riskten haberdar olduğunu ve/veya şifrelerini öğrenmek için üçüncü kişilerin çeşitli yazılımlar ve virüs programları geliştirebildiğini, bu programların ve virüslerin zarar verici etkilerinden korunmak için kendisine ait bilgisayarlarda ve/veya mobil cihazlarda anti virüs programları da dâhil olmak üzere her türlü güvenlik önlemini kendisinin alması gerektiğini; üye olurken ilettiği bilgiler ile sisteme giriş bilgilerini, şifresini ve Platform’dan faydalanmak için gerekli olan sair kişisel bilgilerini koruyacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşmasını engellemek için gerekli her türlü tedbiri alacağını, güvenli olduğundan emin olmadığı bilgisayarlarda ya da sair erişim sağlayan cihazlarla işlem yapmayacağını, aksi halde doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

3.25.  Bayi hizmetlerine erişim ve kullanım tamamen Üye’nin inisiyatifinde olup erişim ve kullanımdan doğabilecek her türlü risk ve sorumluluk bu kapsamda Üye’ye aittir. Üye, Platform üzerinden yarattığı oyunlara ilişkin kupon veya kuponlarla ikramiye kazanması halinde kendisine tanımlanan elektronik kuponun güvenliğini sadece kendisi sağlamakla yükümlüdür. Üye’nin söz konusu elektronik kuponunun Üye’nin kusuru ile üçüncü kişilerin herhangi bir şekilde erişimine geçmesi durumunda üçüncü kişiye Bayi tarafından ikramiye ödemesi yapılması halinde Üye, her ne ad altında olursa olsun Bayi’den herhangi bir zarar talebinde bulunma hakkının bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

 

3.26. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hiçbir suret ve koşulda, hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu nedenlerle Bayi’den ve/veya üçüncü kişiden talep edilecek her türlü tazminat ile adli-idari para cezalarını Bayi’nin ve/veya üçüncü kişinin Üye’den rücu etme hakkı bulunmaktadır. Üye işbu rücu talebinin kendisine iletilmesini müteakip derhal ve defaten ilgili tutarı Bayi’ye ve/veya üçüncü kişiye ödemekle yükümlü olup Bayi dilerse Üye’nin alacaklarından söz konusu tutarı bildirimsiz mahsup edebilecektir.

 

 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 •  Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 •  Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
 •  Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

 

3.27. Üye, oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı gerekçesiyle Bayi’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Bayi’den hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.28. Üye tarafından oyunun oynandığını gösterir tek ve geçerli belge, Üye’nin “Kuponlarım” menüsünde gördüğü geçerli olan ve iptal edilmeyen bilettir. Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları için Üye’nin işaretlediği kupon, Merkezi Bahis Sistemi’nde oluşmamışsa bilet olarak kabul edilmeyeceğini ve bu nedenle Bayi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını Üye kabul ve beyan eder.

 

3.29. Üye, Platform’dan, oyuna ilişkin kurallar dahilinde biletini canlı bahislere ait kuponlar hariç olmak üzere belirlenen süre içinde iptal edebilir.

 

3.30. Oyunlara ve bahislere ilişkin herhangi bir limit belirlenmesi halinde, Üye belirlenmiş̧ veya değişiklik yapılacak limitleri kabul etmiş sayılır ve aksi yönde bir hak ve itiraz öne süremez. 

3.31. Üye tarafından oynanan oyunlara ilişkin tercihlerin belirlenmesinden ve limitler dahilinde olsa da oynamış olduğu bahislerdeki maddi kayıplarından münhasıran Üye sorumludur. Üye, bu bağlamda Bayi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.32. Üye, Platform üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle bilgilendirme mesajlarının gitmemesi, gecikmesi de dahil olmak üzere her türlü hatalı, gecikmeli veri aktarımı veya iletişim aksaklıkları nedeni ile Bayi’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.33. Üye, Bayi tarafından sunulan tüm hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve Bayi'ye zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.34. Üye, üçüncü kişilerin üye hesabına transfer edeceği tutarlar ile oynanan oyunlar için üçüncü kişilerin veya kendisinin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı Bayi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.35. Üye, Platforma ait yazılımları, servisleri ve herhangi bir fikri mülkiyet ürününü hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, satmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Bayi'nin Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.  Bayi, bu Sözleşmenin konusu olan hizmetlerin kapsamını, içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme ve sunulan hizmetleri eksiltme/arttırma ya da tamamen durdurma konusunda münhasır yetkilidir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması ya da işbu sözleşmeye konu hizmetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasından dolayı Bayi’nin Üye’ye karşı hiçbir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Üye’ nin hizmetlerden yararlandığı sırada kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalarından Bayi sorumlu değildir.

 

4.2. Bayi, Platform’un yer aldığı sistemi ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda Üye, söz konusu kullanım nedeniyle Bayi’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir zarar tazmin talebinin bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.3. Bayi, site üzerinden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde Üye bilgilerini silme, Üye’yi hizmetlerden menetme ve üyeliğine tek taraflı son verme hakkını saklı tutar.

 

4.4. Bayi’nin Platform’a erişim sağlayan kişilerin erişim anında kimliklerini araştırma ya da kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle Üye, herhangi bir şekilde kullanımının “bir başkası tarafından gerçekleştirildiği” şeklinde bir savunmada bulunamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.5. Bayi, Üye’nin bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanmaları sırasında, Sözleşme kapsamında paylaşılan tüm bilgilerinin, ortamda bulunduracağı ve kendi rızasıyla ilettiği/paylaştığı dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla, saklanması, yedeklenmesi ve silinmesi için Platform’un sistem sağlayıcısı ile paylaşma yetkisine sahiptir. Üye, Platforma üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.

 

 

4.6. Bayi’nin, kampanya ve promosyonlardan belirlenen kullanım ve yararlanma koşullarını belirleme hakkı bulunmaktadır. Sadece bu çerçevede Üye’nin ilgili kampanya ve promosyonlardan yararlanabileceğini, Bayi’nin kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma yahut bu kampanya veya uygulamayı her zaman sona erdirme hakkına sahip olduğunu, koşullardaki değişikliklerin geçmiş dönemdeki kazanımlar için de geçerli olabileceğini Bayi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.7. Bayi; kampanya, promosyon veya genel uygulamalarında üyenin oyun oynama ve davranış, analizlerini dikkate alarak Üye’ye farklı teklifler sunma hakkına sahip olup bu uygulamalar belirlenen süre ve şartlar dahilinde geçerlidir.

 

4.8. Bayi, Üye’nin para transferleri ile ilgili olarak hile ve/veya dolandırıcılık yaparak kara para aklama veya diğer başka şekilde suç teşkil edecek her türlü eylemlerinden veya bu eylemlerinden dolayı oluşacak zararından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu davranışlarda bulunması halinde işbu sözleşmenin 3.12. maddesinin geçerli olacağını Üye kabul ve beyan eder.

 

4.9. Üye tarafından üye hesabına yatırılan tutarlar, Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, mücbir sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında Bayi güvencesinde olacaktır. 

 

4.10. Bayi’nin, hatalı üye numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü yoktur.

 

4.11. Bayi, üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı Bayi nezdinde açılan hesapların yasa dışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları kanunlar çerçevesinde aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili üye hesabında bulunan ikramiye bedelleri üye hesabına ve/veya üye banka hesaplarına ya da Üye’nin kendisine aktarılmayacak, bu tutarlara dair yasal mercilerin vereceği kararlara göre hareket edecektir. Üye, bu hallerde Bayi’ye karşı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.12. İkramiye ve Ödemeler

 

4.12.1.Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında Üye’nin kazandığı ikramiye tutarı Merkezi Bahis Sistem tarafından değerlendirilir. İkramiye ödemeleri ilgili mevzuatta öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye hesabına aktarılır. Üye, bu nedenle veya oyunlara ilişkin ilgili kurumların inceleme yapması ya da sonuçların Merkezi Bahis Sistemine girilememesine dayalı ikramiye ödemelerinde yaşanacak gecikmeler veya ilgili mevzuatta öngörülen kararların alınması gibi sebeplerden dolayı Bayi ve/veya resmi ve/veya özel kurumların sorumluğunun olmadığını, Bayi’den ve anılan resmi ve/veya özel kurumlardan herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.12.2. Üyenin oynadığı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları bilet bilgileri oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Bahis Sistemin'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Bahis Sistemi bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Bahis Sistemi bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir. 

 

4.12.3. Bayi’nin, Üye tarafından kendisine iletilen ödeme kanallarının ve ödeme kanallarına aktarmak istediği tutarın doğruluğundan ve Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam, zamanında ve gereği gibi ifade edilememiş olmasından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin işbu nedenle Bayi’den herhangi bir zarar tazmin talebi hakkı bulunmamaktadır.

 

4.12.4. Üye, üye hesabına Bayi tarafından sehven ödeme yapılması halinde Bayi’nin bu tutarları herhangi bir izin veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde Bayi’ye hiçbir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını, haksız yatırılan tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.12.5. Bayi, üyenin hesabından üçüncü şahıslar tarafından oynanan oyunları geçerli sayacaktır. İkramiyeler şayet Platform üzerinden hesaba aktarılmak istenirse, söz konusu oyunun oynanmış olduğu üyelik hesabına yatırılacaktır.

 

 

 1. Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

 

5.1. Bayi, Üye ye daha iyi hizmet verebilmek ve Üye’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, üyelik aşamasında ve/veya internet sitesini kullanırken bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) talep etmekte ve üyelik öncesinde tarafınıza yapılan aydınlatma ve alınan açık rıza ile kaydetmekte ve Bayi tarafından korunmaktadır. Ayrıca Bayi siteye erişim sağlayan kişilerinin kimliklerini araştırmamakta ya da herhangi bir kimlik kontrolü de yapmamaktadır. Üye’nin sadece, kendi iradesiyle ve kendisi tarafından iletilen bilgiler temin edilmektedir. Üye, kişisel bilgilerini paylaşmaksızın Platform’da dilediği sıklıkta ziyaret edebilmektedir.

 

Bayi, Üye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” olarak anılacaktır) uyarınca okudukları aydınlatma ve ilettikleri açık rızaya dayalı olarak Platform üzerinden Üye tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bayi sistemde toplanan bu bilgiler, Üye’ye daha iyi hizmet vermek amacıyla kullanmaktadır. Üye, onay vermeleri halinde kendilerine, Bayi’den veya Bayi tarafından belirlenecek firmalardan ticari elektronik ileti gönderilebileceğinin bilincindedir. Ancak bu iletilerin gönderilmesine onay vermeyen Üyeye herhangi bir ticari elektronik ileti gönderilmemektedir.  

 

5.2. Üye dilerlerse hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almaya ilişkin verdikleri onayı geri çekebilir. Üye’nin red talebini “Profilim” bölümünden, sitenin ilan edilecek başka bir alanından veya ilan edilecek farklı uygulamalar aracılığı ile Bayi’ye iletmesini müteakip üç iş günü içerisinde Üyelere elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur.

 

5.3. Bayi, Üye’nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına, üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde, gerekli iletişim, , mal teslimi, vb. amaçlar için başta sistem sağlayıcı Şans Girişim olmak üzere kullandırılması ve bu suretle paylaşılması konusunda yetkilidir. Bir başka deyişle Üye, bu Sözleşme kapsamında toplanan veri ve bilgilerin; Bayi’nin çalışanları, servis sağlayıcıları, sistem sağlayıcı Şans Girişim ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ve/veya Bayi’nin mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de bu madde kapsamında ihlal olarak addedilemeyeceğini kabul etmektedir. Bayi, bu Sözleşme kapsamında temin ettiği kişisel bilgileri, bu Sözleşmede/Kullanım Şartlarında belirlenen koşullar dışında ya da “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na aykırı şekilde, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır.

 

5.4. Bayi, Üye’nin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

 1. a) Resmi makamlardan Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
 2. b) Üye’nin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
 3. c) Üyeliği Sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir Üye’nin yeniden Üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,
 4. d) “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun ya da başka herhangi bir geçerli mevzuatın gerektirmesi halinde.

 

5.5. Platform, Üye’nin sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

 

5.6. Üye’ye sunulan içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının ayrıca bir onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

 

5.7. E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamadığı için, gönderilecek e-postaların güvenliğinden Üye sorumludur.

 

5.8. Üye, vsadece kendisine ait olan kişisel verileri ileteceğini ve başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yayınlamamayı, dağıtmamayı, kullanmamayı, kabul ve taahhüt etmektedir. Platform Üye, içeriklerde yer alan kendileri dışındaki bir kişiye ait kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elide bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.9. Platform Üye’yi suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek, içerikleri Platform’a iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına Üye’yi herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacak; ayrıca, web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyecek ve başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyecektir. Bu gibi hukuka aykırı içeriklerin Üye tarafından yayımlanması, doğabilecek sorumlulukların Bayi tarafından yüklenildiği anlamına gelmeyecektir. Üyeler tarafından bu kapsamda yapılan paylaşımlar sonucunda Bayi’nin herhangi bir taleple karşı karşıya kalması durumunda; Bayi’nin her türlü talep ve zararını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ile sınırlı olmaksızın geçerli tüm mevzuat çerçevesinde ilgili Üye den talep etme hakkı saklıdır.

 

5.10. Bayi , Platform’da, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran Üye’nin üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.Üyeler tarafından bu kapsamda yapılan paylaşımlar sonucunda Bayi’nin herhangi bir taleple karşı karşıya kalması durumunda; Bayi’nin  her türlü talep ve zararını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ile sınırlı olmaksızın geçerli tüm mevzuat çerçevesinde ilgili Üye den talep etme hakkı saklıdır.

 

 1. Sözleşme Değişiklikleri

 

Bayi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sadece Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.     

 

 1. Mücbir Sebeb

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, salgın hastalık, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Bayi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Bayi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Bayi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 1. Fesih

 

8.1. Bayi, Üye’nin bu koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve uygulama içinde yer alan kullanıma, Bayi hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara ve/veya işbu sözleşmede belirlenen hallerde sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız feshedebilecektir.

 

8.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshetme hakkına haizdir. Sözleşme’nin Bayi tarafından feshedilmesi halinde, Üye’nin hesabında kullanılmayan bir bakiye varsa, Bayi bu bakiyeyi Üye’ye derhal iade edeceğini ve âtıl bakiye varsa Üye hesabında ilişkin sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.3. Üye, bu Sözleşme’yi dilediği zaman feshetme, üyeliğini sona erdirme ve bu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel bilgilerinin, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Bayi, Üye’nin kişisel verilerini yasal mevzuat, faaliyet gösterdiği sektörde kabul edilen teamül, Üye ile hukuki ilişkinin devam edeceği süre, meşru menfaati, risk, maliyet ve sorumluluklarının hukuken devam edeceği süre boyunca saklama hakkını haizdir. Sözleşme’nin Üye tarafından feshedilmesi halinde, Üye’nin hesabında kullanılmayan bir bakiye varsa, Üye bu bakiyeyi Bayi’den derhal teslim alacağını aksi halde Bayi’nin ilgili tutara ilişkin sorumluluğunun olmadığını Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.4. Üye’nin vefat etmesi veya fiil ehliyetini kaybetmesi hallerinde Bayi nezdindeki üyeliği, Bayi’nin bu durumdan haberdar edilmesi ile kendiliğinden sona erer. Bu durumlarda, Üye hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, üye banka hesabına geçirilebilir veya veraset ilamı veya vasi tayinine ilişkin belgelerin sunulmasına kadar Bayi güvencesinde tutulabilir. Mirasçılar veya diğer hak sahipleri, bu nedenlerle zarara uğradığı veya sair iddialarla Bayi’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.  

 

9. Delil Sözleşmesi

Üye, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Platform kayıtları ve Bayi’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193 üncü maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

10. Uygulanacak Hükümler

Bu Sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri) uygulanacaktır.

 


11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

12. Devir

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

 

13.Yürürlük

 

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunankutucuğunu seçip/işaretleyip/onaylayıp, "Üye Ol" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Bayi, bu Sözleşmede yer alan düzenlemeleri, herhangi bir açıklama ya da bilgilendirme yapmadan değiştirme ve güncellenme hakkını saklı tutar.

 

 

Kuponum

T.Oran: 0.00

0
Kupon Adedi
Misli
 • Toplam Oran0.00
 • Kupon Bedeli20,00 TL
 • Maksimum Kazanç0.00 TL