iddaa

Şans Girişim Ortak Girişimi (“İddaa”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlemektedir. Bu aydınlatma metni, ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir.  

 


A) Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri düzenlenmektedir. Aşağıda yer alan tabloda kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri yer almaktadır:

 

Veri İşleme Amaçları

• İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda reklam ve tanıtımlarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi.

• Hukuki sorumluluklarımız kapsamında kamu otoritelerinin taleplerinin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

• Hukuki süreçler kapsamında haklarımızın korunması ve kullanılması.

 

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

İlgili kişinin açık rızasını sağlaması

Kanun m. 5/1

 


Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Kanun m. 5/2(ç)

 


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kanun m. 5/2(e)

 


İşlenen Kişisel Veriler

• Kimlik (ad-soyad, üye kodu)
• İletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
• İşlem güvenliği (cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları)

 

• Kimlik (ad-soyad, üye kodu)
• İletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
• İşlem güvenliği (cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları)
• Hukuki işlem (adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler)

 

 


B) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, İddaa dijital platformları, e-posta ve telefon kanalları aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Verileriniz fiziki ortamda Spor Toto Bayileri aracılığıyla veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 

 


C) Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, hukuki sorumluluklarımız kapsamında kamu otoritelerinin taleplerinin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (“İYS”) ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz ayrıca, “A. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için hizmet desteği alınması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 


D) İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 

  • Islak imzalı formu Şans Girişim Ortak Girişimi’nin İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şans Girişim Ortak Girişimi’ne İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL adresinden şahsen başvurarak,
  • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@iddaa.com adresine e-posta gönderilerek,
  • İddaa sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@iddaa.com adresine e-posta göndererek Şans Girişim Ortak Girişimi’ne iletebilirsiniz.

 

Taleplerinizi iletmek için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

 

Kuponum

T.Oran: 0.00

0
Kupon Adedi
Misli
  • Toplam Oran0.00
  • Kupon Bedeli20,00 TL
  • Maksimum Kazanç0.00 TL