iddaa

ŞANS GİRİŞİM ORTAK GİRİŞİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Şans Girişim Ortak Girişimi

İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL

 

Şans Girişim Ortak Girişimi (“İddaa”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda İddaa ile gerçekleştirdiğiniz iş faaliyetleri kapsamında işlemekteyiz.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (ÜYE)

Kimlik Belgeleri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Cep Telefonu Numarası, E-mail adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; elektronik platform, iddaa.com web sitesi ve mobil uygulamaları, elektronik posta, telefon ile toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; elektronik platform, iddaa.com web sitesi ve mobil uygulamaları, elektronik posta, telefon ile toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Hesap Bakiyesi Hareketleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi                         

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; elektronik platform, iddaa.com web sitesi ve mobil uygulamaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Talep / Şikâyet İçeriği ve Değerlendirmeler.

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Pazarlama bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Pazarlama Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Pazarlama bilgileriniz; elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşitsel Kayıtlar (Ses kaydı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Ses kaydı bilgileriniz çağrı merkezi ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

BAYİ ADAYLARI

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküleri, İmza Beyannamesi, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopileri, Fotoğraf, Şahıs Vukuatlı Nüfus Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adres Bilgisi (İlçe/ Şehir/ Ülke vb.), Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta, ikametgâh Belgesi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi, Banka Hesap Bilgileri, Kredi Notu Bilgisi/ Kredi Risk Raporu, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair resmî belge, Dükkân Tapu ve Kira Kontrat Bilgileri, Fatura Bilgileri, Ödeme Dekontu, Sermaye/Pay Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi    

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okur Yazarlık Bilgisi / Mezuniyet Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi    

Mesleki Deneyim İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşitsel Kayıtlar (Ses kaydı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Ses kaydı bilgileriniz çağrı merkezi ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

 

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Sağlık Raporu    

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi    

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Açık rıza ve    

●         Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adli Sicil Kaydı Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

               aaliyetlerin mevzuata Uygun Yürütülmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●              Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.    

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri Toplanma Yöntemleri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri; elden, elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

BAYİLER

Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküleri, İmza Beyannamesi, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Fotokopileri, Fotoğraf, Şahıs Vukuatlı Nüfus Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası     

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adres Bilgisi (İlçe/ Şehir/ Ülke vb.), Sabit Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası, Elektronik Posta, Fax Numarası, İkametgâh Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

İletişim bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi, Teminat Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Kredi Notu Bilgisi, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair bilgi, Dükkân Tapu ve Kira Kontrat Bilgileri, Fatura Bilgileri, Ödeme Dekontu, Sermaye/Pay Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi    

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Okur Yazarlık Bilgisi / Mezuniyet Bilgisi    

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi    

Mesleki Deneyim İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

●        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

●         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İşitsel Kayıtlar (Ses kaydı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları: 

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Ses kaydı bilgileriniz çağrı merkezi ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Sağlık Raporu    

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi    

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Açık rıza      ve

●         Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; elden, elektronik posta ve telefon vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adli Sicil Kaydı Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

     Faaliyetlerin mevzuata Uygun Yürütülmesi    

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri, İddaa tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●              

●         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir    

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri Toplanma Yöntemleri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri; elden, elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemeler kapsamında faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan yükümlülükler ile hukuki yükümlülükleri yerine getirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ve Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne,
 • İddaa’nın ürün veya hizmet satış faaliyetleri çerçevesinde organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçilerimiz’e aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınıza İlişkin Başvuru Yöntemleri

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Şans Girişim Ortak Girişimi’nin İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şans Girişim Ortak Girişimi’ne İddaa İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL adresinden şahsen başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@iddaa.com adresine e-posta gönderilerek,
 • İddaa sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@iddaa.com adresine e-posta göndererek Şans Girişim Ortak Girişimi’ne iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvurularınızın Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 

 

İlgili Kişi Başvuru Formunu İndirmek için tıklayınız

 

Kuponum

T.Oran: 0.00

0
Kupon Adedi
Misli
 • Toplam Oran0.00
 • Kupon Bedeli20,00 TL
 • Maksimum Kazanç0.00 TL