Turnuva :

Tarih :

    • 21
     21
     M. Thuram
    • 23
     23
     J. Briand
    • 24
     24
     M. Coco
    • 17
     17
     E. Didot
    • 8
     8
     L. Deaux
    • 6
     6
     C. Grenier
    • 29
     29
     C. Kerbrat
    • 20
     20
     F. Eboa
    • 22
     22
     M. Pereira
    • 27
     27
     F. Tabanou
    • 1
     1
     K. Johnsson

    (4-4-2) GUİNGAMP - NİCE

    • 2

     ATILAN GOL

    • 5

     YENİLEN GOL

    • 3

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 23
     23
     J. Briand
    • 19
     19
     Y. Salibur
    • 6
     6
     C. Grenier
    • 8
     8
     L. Deaux
    • 24
     24
     M. Coco
    • 17
     17
     E. Didot
    • 2
     2
     J. Ikoko
    • 29
     29
     C. Kerbrat
    • 20
     20
     F. Eboa
    • 3
     3
     P. Rebocho
    • 1
     1
     K. Johnsson

    (4-2-3-1) ANGERS - GUİNGAMP

    • 0

     ATILAN GOL

    • 3

     YENİLEN GOL

    • 1

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 21
     21
     M. Thuram
    • 23
     23
     J. Briand
    • 24
     24
     M. Coco
    • 17
     17
     E. Didot
    • 8
     8
     L. Deaux
    • 6
     6
     C. Grenier
    • 29
     29
     C. Kerbrat
    • 20
     20
     F. Eboa
    • 22
     22
     M. Pereira
    • 27
     27
     F. Tabanou
    • 1
     1
     K. Johnsson

    (4-4-2) GUİNGAMP - NİCE

    • 2

     ATILAN GOL

    • 5

     YENİLEN GOL

    • 3

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 14
     14
     G. Sio
    • 29
     29
     C. Ninga
    • 20
     20
     K. Dolly
    • 2
     2
     R. Aguilar
    • 7
     7
     P. Lasne
    • 13
     13
     E. Skhiri
    • 26
     26
     M. Poaty
    • 23
     23
     N. Mukiele
    • 4
     4
     V. Hilton
    • 5
     5
     P. Mendes
    • 40
     40
     B. Lecomte

    (3-4-1-2) MONTPELLİER - DİJON

    • 2

     ATILAN GOL

    • 2

     YENİLEN GOL

    • 1

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 19
     19
     S. Camara
    • 9
     9
     N. Ikone
    • 7
     7
     P. Lasne
    • 18
     18
     I. Mbenza
    • 13
     13
     E. Skhiri
    • 3
     3
     D. Congre
    • 5
     5
     P. Mendes
    • 4
     4
     V. Hilton
    • 24
     24
     J. Roussillon
    • 2
     2
     R. Aguilar
    • 40
     40
     B. Lecomte

    (4-4-2) LİLLE - MONTPELLİER

    • 1

     ATILAN GOL

    • 1

     YENİLEN GOL

    • 2

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 14
     14
     G. Sio
    • 29
     29
     C. Ninga
    • 20
     20
     K. Dolly
    • 2
     2
     R. Aguilar
    • 7
     7
     P. Lasne
    • 13
     13
     E. Skhiri
    • 26
     26
     M. Poaty
    • 23
     23
     N. Mukiele
    • 4
     4
     V. Hilton
    • 5
     5
     P. Mendes
    • 40
     40
     B. Lecomte

    (3-4-1-2) MONTPELLİER - DİJON

    • 2

     ATILAN GOL

    • 2

     YENİLEN GOL

    • 1

     SARI KART

    • 0

     İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI

    • 0

     KIRMIZI KART

    • 1
     1
     K. Johnsson (14)

    • 3
     3
     P. Rebocho (9)

     27
     F. Tabanou (3)

     Şüpheli

    • 20
     20
     F. Eboa (5)

     29
     C. Kerbrat (4)

    • 29
     29
     C. Kerbrat (9)

     15
     J. Sorbon (4)

    • 2
     2
     J. Ikoko (8)

     22
     M. Pereira (5)

    • 8
     8
     L. Deaux (5)

     17
     E. Didot (3)

     Sakat

    • 8
     8
     L. Deaux (6)

     18
     L. Phiri (3)

    • 19
     19
     Y. Salibur (6)

     24
     M. Coco (3)

    • 6
     6
     C. Grenier (3)

     19
     Y. Salibur (3)

    • 24
     24
     M. Coco (6)

     19
     Y. Salibur (3)

    • 23
     23
     J. Briand (8)

     21
     M. Thuram (4)

    4-2-3-1 (14)

    • 6

     GALİBİYET

    • 4

     BERABERLİK

    • 4

     MAĞLUBİYET

    • 18 - 16

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    • 1
     1
     K. Johnsson (7)

    • 3
     3
     P. Rebocho (4)

     29
     C. Kerbrat (1)

    • 29
     29
     C. Kerbrat (2)

     20
     F. Eboa (2)

    • 29
     29
     C. Kerbrat (4)

     15
     J. Sorbon (2)

    • 2
     2
     J. Ikoko (3)

     22
     M. Pereira (3)

    • 8
     8
     L. Deaux (3)

     5
     M. Diallo (2)

    • 8
     8
     L. Deaux (3)

     18
     L. Phiri (2)

    • 19
     19
     Y. Salibur (5)

     10
     N. Benezet (1)

    • 9
     9
     A. Camara (1)

     6
     C. Grenier (1)

    • 24
     24
     M. Coco (4)

     23
     J. Briand (2)

    • 23
     23
     J. Briand (3)

     21
     M. Thuram (3)

    4-2-3-1 (7)

    • 4

     GALİBİYET

    • 2

     BERABERLİK

    • 1

     MAĞLUBİYET

    • 12 - 7

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    • 1
     1
     K. Johnsson (7)

    • 3
     3
     P. Rebocho (5)

     27
     F. Tabanou (2)

     Şüpheli

    • 20
     20
     F. Eboa (3)

     29
     C. Kerbrat (2)

    • 29
     29
     C. Kerbrat (5)

     15
     J. Sorbon (2)

    • 2
     2
     J. Ikoko (5)

     22
     M. Pereira (2)

    • 17
     17
     E. Didot (2)

     Sakat

     8
     L. Deaux (2)

    • 8
     8
     L. Deaux (3)

     17
     E. Didot (2)

     Sakat

    • 24
     24
     M. Coco (3)

     23
     J. Briand (2)

    • 6
     6
     C. Grenier (2)

     10
     N. Benezet (2)

    • 24
     24
     M. Coco (2)

     19
     Y. Salibur (2)

    • 23
     23
     J. Briand (5)

     9
     A. Camara (1)

    4-2-3-1 (7)

    • 2

     GALİBİYET

    • 2

     BERABERLİK

    • 3

     MAĞLUBİYET

    • 6 - 9

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    • 40
     40
     B. Lecomte (7)

    • 3
     3
     D. Congre (3)

     24
     J. Roussillon (3)

    • 23
     23
     N. Mukiele (4)

     4
     V. Hilton (2)

    • 5
     5
     P. Mendes (3)

     31
     N. Cozza (2)

    • 3
     3
     D. Congre (3)

     23
     N. Mukiele (2)

    • 13
     13
     E. Skhiri (3)

     5
     P. Mendes (3)

    • 18
     18
     I. Mbenza (2)

     6
     S. Sambia (2)

    • 7
     7
     P. Lasne (5)

     13
     E. Skhiri (2)

    • 18
     18
     I. Mbenza (2)

     14
     G. Sio (1)

    • 14
     14
     G. Sio (3)

     19
     S. Camara (2)

    • 20
     20
     K. Dolly (2)

     Sakat

     14
     G. Sio (1)

    4-3-3 (8)

    • 1

     GALİBİYET

    • 3

     BERABERLİK

    • 4

     MAĞLUBİYET

    • 5 - 9

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    • 40
     40
     B. Lecomte (4)

    • 5
     5
     P. Mendes (2)

     3
     D. Congre (1)

    • 4
     4
     V. Hilton (3)

     5
     P. Mendes (1)

    • 23
     23
     N. Mukiele (3)

     5
     P. Mendes (1)

    • 24
     24
     J. Roussillon (3)

     2
     R. Aguilar (1)

    • 2
     2
     R. Aguilar (3)

     23
     N. Mukiele (1)

    • 84
     84
     S. Sessegnon (3)

     14
     G. Sio (1)

    • 7
     7
     P. Lasne (3)

     27
     F. Piriz (1)

    • 13
     13
     E. Skhiri (4)

    • 14
     14
     G. Sio (2)

     18
     I. Mbenza (1)

    • 29
     29
     C. Ninga (1)

     14
     G. Sio (1)

    3-4-3 (4)

    • 1

     GALİBİYET

    • 2

     BERABERLİK

    • 1

     MAĞLUBİYET

    • 4 - 2

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    • 40
     40
     B. Lecomte (4)

    • 3
     3
     D. Congre (2)

     24
     J. Roussillon (2)

    • 23
     23
     N. Mukiele (2)

     4
     V. Hilton (2)

    • 5
     5
     P. Mendes (2)

     31
     N. Cozza (1)

    • 3
     3
     D. Congre (2)

     23
     N. Mukiele (1)

    • 5
     5
     P. Mendes (2)

     13
     E. Skhiri (1)

    • 27
     27
     F. Piriz (1)

     18
     I. Mbenza (1)

    • 13
     13
     E. Skhiri (2)

     7
     P. Lasne (2)

    • 14
     14
     G. Sio (1)

     18
     I. Mbenza (1)

    • 14
     14
     G. Sio (2)

     29
     C. Ninga (1)

    • 14
     14
     G. Sio (1)

     18
     I. Mbenza (1)

    4-3-3 (2)

    • 0

     GALİBİYET

    • 1

     BERABERLİK

    • 1

     MAĞLUBİYET

    • 0 - 1

     ATTIĞI - YEDİĞİ GOL

    ATILAN GOL SAYISI

    YENİLEN GOL SAYISI

    • SAVUNMA
    • ORTA SAHA
    • FORVET
    • YEDEKLER
    • YERLİ
    • YABANCI
    • TRANSFER

    ATILAN GOL SAYISI

    YENİLEN GOL SAYISI

    * Kendi kalesine atılan goller dahil edilmemiştir.
   GUİNGAMP

   SAKAT VE CEZALI LİSTESİ (2 SAKAT, 1 ŞÜPHELİ)

   SC Kaleciler İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Killian Le Roy - - - - - -
   Marc-Aurele Caillard - 1 - - - -
   Karl-Johan Johnsson 31 - - - - -
   Uyluk Sakatlığı
   Denis Petric 1 - - - - -
   SC Savunma İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Christophe Kerbrat 32 - 1 - 4 -
   Pedro Rebocho 18 1 - 2 3 -
   Felix Eboa 15 6 - - 2 -
   Jeremy Sorbon 22 1 - - - -
   Martins Pereira 11 - - - 1 -
   Jordan Ikoko 20 2 - 1 5 -
   Şüpheli
   Franck Tabanou 11 3 - 2 4 -
   Benjamin Angoua - - - - - -
   SC Orta Saha İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Moustapha Diallo 16 7 4 - 6 -
   Marcus Coco 17 8 3 1 4 -
   Yannis Salibur 19 3 3 1 4 -
   Abdoul Camara 13 2 2 1 - -
   Nicolas Benezet 12 10 2 3 2 -
   Lucas Deaux 24 2 2 1 8 1
   Ludovic Blas 12 13 1 2 3 1
   Sakat
   Etienne Didot 14 2 1 1 3 -
   Clement Grenier 5 1 1 - 1 -
   Lebogang Phiri 10 9 - - 1 -
   Matteo Ahlinvi - - - - - -
   Thibault Giresse 1 2 - - - -
   SC Forvet İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Jimmy Briand 28 3 6 2 4 -
   Marcus Thuram 15 11 3 1 1 -
   Yeni N'gbakoto 4 6 3 - 1 -
   Nathael Julan - - - - - -
   SC Kaleciler Atılan Gol
   Killian Le Roy
   Marc-Aurele Caillard
   Karl-Johan Johnsson
   Uyluk Sakatlığı
   Denis Petric
   SC Savunma Atılan Gol
   Christophe Kerbrat
   1
   Pedro Rebocho
   Felix Eboa
   Jeremy Sorbon
   Martins Pereira
   Jordan Ikoko
   Şüpheli
   Franck Tabanou
   Benjamin Angoua
   SC Orta Saha Atılan Gol
   Moustapha Diallo
   4
   Marcus Coco
   3
   Yannis Salibur
   3
   Abdoul Camara
   2
   Nicolas Benezet
   2
   Lucas Deaux
   2
   Ludovic Blas
   1
   Sakat
   Etienne Didot
   1
   Clement Grenier
   1
   Lebogang Phiri
   Matteo Ahlinvi
   Thibault Giresse
   SC Forvet Atılan Gol
   Jimmy Briand
   6
   Marcus Thuram
   3
   Yeni N'gbakoto
   3
   Nathael Julan
   MONTPELLİER

   SAKAT VE CEZALI LİSTESİ (3 SAKAT)

   SC Kaleciler İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Benjamin Lecomte 32 - - - 1 -
   Laurent Pionnier - - - - - -
   Dimitry Bertaud 4 - - - - -
   SC Savunma İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Jerome Roussillon 21 1 3 3 2 -
   Daniel Congre 27 3 2 - 5 -
   Pedro Mendes 30 1 1 1 12 1
   Ruben Aguilar 29 3 - 2 2 -
   Vitorino Hilton 27 - - - 6 -
   Nordi Mukiele 32 2 - 1 6 -
   Uyluk Sakatlığı
   Morgan Poaty 3 - - - - -
   Nicolas Cozza 4 3 - - - -
   Ambroise Oyongo - - - - - -
   SC Orta Saha İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Isaac Mbenza 22 12 8 1 6 -
   Salomon Sambia 17 11 3 3 4 -
   Ellyes Skhiri 32 - 2 - 8 -
   Paul Lasne 31 3 1 2 8 -
   Killian Sanson - - - - - -
   Facundo Piriz 8 5 - - 5 -
   Romain Caumet - - - - - -
   SC Forvet İlk 11 Yedek Gol Asist S K
   Giovanni Sio 21 7 8 1 4 1
   Souleymane Camara 10 17 5 1 1 -
   Casimir Ninga 13 14 4 1 1 -
   Kasığından Sakat
   Nanitamo Ikone 12 6 2 1 - -
   Sakat
   Keagan Dolly 6 9 - 2 1 -
   Jeremie Porsan-Clemente - - - - - -
   Ammour Yannis - - - - - -
   SC Kaleciler Atılan Gol
   Benjamin Lecomte
   Laurent Pionnier
   Dimitry Bertaud
   SC Savunma Atılan Gol
   Jerome Roussillon
   3
   Daniel Congre
   2
   Pedro Mendes
   1
   Ruben Aguilar
   Vitorino Hilton
   Nordi Mukiele
   Uyluk Sakatlığı
   Morgan Poaty
   Nicolas Cozza
   Ambroise Oyongo
   SC Orta Saha Atılan Gol
   Isaac Mbenza
   8
   Salomon Sambia
   3
   Ellyes Skhiri
   2
   Paul Lasne
   1
   Killian Sanson
   Facundo Piriz
   Romain Caumet
   SC Forvet Atılan Gol
   Giovanni Sio
   8
   Souleymane Camara
   5
   Casimir Ninga
   4
   Kasığından Sakat
   Nanitamo Ikone
   2
   Sakat
   Keagan Dolly
   Jeremie Porsan-Clemente
   Ammour Yannis