Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


“İnteltek” olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3 üncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri; www.iddaa.com adlı internet sitesi, herhangi bir kişisel bilgi paylaşımı gerekmeksizin, herkese açıktır ve istenildiği sıklıkta ziyaret edilebilmektedir. Bununla birlikte, sitede yer alan kayıt formunu doldurup sözleşmeyi onaylayan üyelere ("Üye"), normal site gezintisinde elde edebileceği bilgilere ilave olarak, internet ortamında güncel "iddaa" oyun programı, canlı maç sonuçları, en çok oynananlar, maç sonuçları, kupon sorgulama, istatistiklerin yanı sıra "İnteltek" tarafından belirlenecek ek hizmetler sunulmakta ve “Üyeler” bu hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yararlanmaktadır. "İnteltek" sistemlerinde toplanan ve “Üyelik” aşamasında ve “www.iddaa.com İnternet SitesiÜyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Kaydı ve Korunması Kuralları” uyarınca alınan bu bilgiler, akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek; bu kapsamda, “Üyeler”e, kişiselleştirilebilen verileri de sunabilmek ve daha iyi hizmet vermek amacıyla ve/veya "İnteltek" tarafından ("İnteltek" ve/veya "İnteltek" tarafından belirlenecek firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistiki inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme vb. amaçlı) kaydedilmekte ve kullanılmaktadır. "Üye", www.iddaa.com internet sitesine üye olmakla bu yönde açık bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılmaktadır.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/ Kuruluşlar; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği kişi veya kuruluşlar; çalışanlarımız, servis sağlayıcılarımız, grup şirketlerimiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ve/veya "İnteltek"in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile hissedarlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek ya da üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve www.iddaa.com internet sitesi için mal ve/veya hizmet alınan 3 üncü kişilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi; kişisel verileriniz, elektronik ortamda toplanmaktadır.

KVKK’nın 11 nci Maddesi Gereği Haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3 üncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme, f) aktarıldığı 3 üncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınızı, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/B – 601 Kat: 5 34396 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı müracaatla veya sisteme kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin info@iddaa.com adresine elektronik posta ileterek kullanabilirsiniz.