iddaa

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şans Girişim Ortak Girişimi (“İddaa”) tarafından hazırlanmıştır.

 

İddaa olarak https://www.iddaa.com/ adresli internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlama Metni”), İddaa tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Aydınlatma Metni’ nde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

 

Bu Aydınlatma Metni’ nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

 

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

 

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı https://www.iddaa.com/ tarafından erişilebilmektedir.

 

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

 

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile İddaa bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

 

Çerez Tipleri:

 • Sahipliklerine göre:
  • Birinci Taraf Çerezler
   Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya İddaa tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
  • Üçüncü Taraf Çerezler
   İddaa ile işbirliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 

 • Aktif olduğu süreye göre:
  • Oturum Çerezleri
   Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
  • Kalıcı Çerezler
   Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
 • Kullanım amaçlarına göre:
  • Zorunlu Çerezler
   Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
  • İşlevsel (Tercih) Çerezleri
   Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
  • İstatistik Çerezleri
   Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Pazarlama Çerezleri
   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Performans / Analitik çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

 

 

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

_fbp

Facebook'ta veya bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen dijital bir platformda reklam sunmak için Facebook tarafından ayarlanır. Facebook altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

3 ay

_gcl_au

Google Analytics tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik

3 ay

_dc_gtm_UA-*

Google Tag Manager tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

İstatistik

Oturum süresince

iddaa_ua_cookie

Google Analytics tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Oturum

3 yıl

iddaa_ua_cookie_gid

Google Analytics tarafından web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Oturum

3 yıl

iddaapush

Web socketi çalıştırmak amacıyla kullanılan bir api'dir ve cookie tutmamaktadır.

Oturum

Oturum süresince

test_cookie

Doubleclick.net tarafından ayarlanır. Çerezin amacı, kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemektir.

Pazarlama

15 dk

IDE

Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce web sitesini ve diğer reklamları nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri depolar ve kullanıcılara, kullanıcı profiline göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

1 yıl

RUL

Google DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce web sitesini ve diğer reklamları nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri depolar ve kullanıcılara, kullanıcı profiline göre kendileriyle alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

3 ay

1P_JAR

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

1 ay

APISID

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

SSID

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

__Secure-3PSID

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için internet sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 yıl

HSID

Sayfalar arasında giderken giriş bilgilerini hatırlar. Google'ın sisteminde, bu iki çerez, belirli bir "oturum" veya "oturum açma" yı benzersiz şekilde tanımlar (yalnızca Google hesabı kullanılır ve oturum açar) ve yalnızca oturum açtığınız bilgisayarda saklanır. Böylece birden çok sayfaya erişilebilir. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

__Secure-3PSIDCC

Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için internet sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak için kullanılmaktadır. Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

3 yıl

SAPISID

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

SID

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

__Secure-3PAPISID

Yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için internet sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 yıl

SIDCC

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

S

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pazarlama

2 ay

NID

Google bu çerezi kullanıcının kendine özel ayarları varsa takip için kullanır. Başka bir sayfaya geçilince bu bilgiler ile kıyaslar ve anlar. (ör: dil, arama seçenekleri vs. gibi.) Google altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Üçüncü Taraf Çerez

6 ay

fr

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Facebook altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Pazarlama

3 ay

m_pixel_ratio

Facebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder. Facebook altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

sb

Facebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder. Facebook altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

datr

Facebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder. Facebook altyapısı aracılığıyla sunulan çereze onay vermeniz durumunda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.

Üçüncü Taraf Çerez

2 yıl

NID

Son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır

Pazarlama

2 ay

CM14 (Adform)

İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler (Çerez Eşleştirme tarafından belirlenir).

Pazarlama

14 gün

CM (Adform)

İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler (AdServing tarafından ayarlanır).

Pazarlama

1 gün

C (Adform)

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.

Pazarlama

C=1 ise 60 GÜN

C=3 ise 3650 saklanmaz

uid (Adform)

Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcının hareketlerine ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını görüntüleme tekliflerine dayalı olarak reklamların görüntülenmesini optimize etmektir.

Pazarlama

 60 gün

auth_token (Twitter)

Bu çerez, sosyal medya için Twitter entegrasyonu ve paylaşım yetenekleri nedeniyle ayarlanmıştır.

Pazarlama

Sürekli

personalization_id (Twitter)

Bu çerez, Twitter tarafından reklam vermek ve web sitesi ziyaretçisini tanımlamak ve izlemek için ayarlanır.

Pazarlama

2 yıl

_gid (Twitter)

ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder

Pazarlama

1 gün

_twitter_sess (Twitter)

Bu çerez, oturum açmaya gerek kalmadan Twitter özelliklerinin kullanılmasına izin verir ve Twitter'ın hizmetlerini iyileştirmek için kullandığı bazı izleme bilgilerini içerir.

Pazarlama

Oturum Başına

_ga (Twitter)

Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

Pazarlama

2 yıl

guest_id (Twitter)

Sizi Twitter'a tanıtmak için kullanılır, bir Twitter hesabınız yoksa veya Twitter.com web sitesine hiç doğrudan erişmediyseniz, Twitter, Twitter beslemesine yaptığınız ziyareti izlemek için size benzersiz bir kod atar.

Pazarlama

6 ay

guest_id_ads (Twitter)

Bu çerez, sosyal medya için Twitter entegrasyonu ve paylaşım yetenekleri nedeniyle ayarlanmıştır.

Pazarlama

2 yıl

guest_id_marketing (Twitter)

Bir kullanıcının Twitter'da oturum açıp açmadığını tespit etmek için kullanılır

Pazarlama

2 yıl

dnt (Twitter)

Kullanıcının izleme ile ilgili tercihi

Pazarlama

15 gün

att (Twitter)

Bu çerez, sosyal medya için Twitter entegrasyonu ve paylaşım yetenekleri nedeniyle ayarlanmıştır.

Pazarlama

1 gün

ct0 (Twitter)

Bu çerez, sosyal medya için Twitter entegrasyonu ve paylaşım yetenekleri nedeniyle ayarlanır.

Pazarlama

Oturum Başına

kdt (Twitter)

Sizi Twitter'a tanıtmak için kullanılır, bir Twitter hesabınız yoksa veya Twitter.com web sitesine hiç doğrudan erişmediyseniz, Twitter, Twitter beslemesine yaptığınız ziyareti izlemek için size benzersiz bir kod atar.

Pazarlama

1 yıl

twid (Twitter)

Kullanıcının tarayıcı oturumu sırasında oturum açıp açmadığını belirleyin; tweet'lere izin verir.

Pazarlama

Sürekli

 

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; İddaa hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 

Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile analitik çerezler ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızasına dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.

 

Çerezlerin Yönetimi

 

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde, Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

 

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Onayla” butonuna tıklayabilir, ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyebilirsiniz.

 

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.
Ayrıca;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

 

 

SDK Nedir?

 

Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır. SDK’lar, üçüncü taraf çerezleri gibi işlev görmesine rağmen; çerezlerin etkili bir şekilde işlev göremediği mobil uygulamalarda çalışmaktadır. Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümü’nde yer alan yönlendirmeleri takip edebilirsiniz.

 

Uygulama’da yer alan SDK’lara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

 

 

SDK İsmi

SDK’lerın Alabileceği Veri Tipleri

IOS:

➢     Rx SDK (Swift, Cocoa)

➢     Swinject (Storyboard, Autoregistration)

➢     Sentry

➢     Alamofire

➢     Firebase SDK (Messaging, Core, Analytics)

➢     Defaults

➢     AdjustSDK

➢     SwiftMessages

➢     Lottie

➢     Realm

➢     Reusable

➢     SwipeCellKit

➢     Parchment

➢     Quick

➢     IQKeyboardManager

➢     Snapkit

➢     Kingfisher

➢     OneTimePassword

➢     Rx (Swift, Cocoa): Değerleri ve olayları yayınlamaya ve bunlara abone olmaya izin vermektedir.

➢     Swinject (Storyboard, Autoregistration): Storyboard aracılığıyla otomatik bağımlılık enjekte etmektedir. Swift Generics’ten yararlanarak hizmetleri otomatik kaydetmektedir.

➢     Sentry: Çökmeleri gerçek zamanlı izlemeye ve çözmeye yaramaktadır.

➢     Alamofire: Web Servisleri ile HTTPs protokolü üzerinden veri transferinin sağlanmasına olanak sağlamaktadır.

➢     Firebase SDK (Messaging, Core, Analytics): Uygulama kullanımı ve kullanıcı etkileşimi hakkında bilgi alma, mesaj gönderimi sağlamaktadır.

➢     Defaults: Uygulamanın çalışması boyunca anahtar-değer çiftleri saklama olanağı sağlamaktadır.

➢     AdjustSDK: Web görünümleri için Javascript üzerinden izlemeyi ayarlamaktadır.

➢     SwiftMessages: Esnek görünümler oluşturmaya olanak sağlamaktadır.

➢     Lottie; Adobe After Effects animasyonlarını ayrıştırmaya ve işlemeye olanak sağlamaktadır.

➢     Realm; Cihaz içerisinde veri tabanı oluşturmaya yaramaktadır.

➢     Reusable: Tablo ve koleksiyon hücrelerinin veya görünüm denetleyicilerinin kimlik değiştirmeden kullanımını sağlamaktadır.

➢     SwipeCellKit: Tablo veya koleksiyon elemanlarına kaydırılabilme özelliği eklemektedir.

➢     Parchment: Sekme kaydırmalarını içerikle birlikte kaydırmayı sağlamaktadır.

➢     Quick: Testler için eşleştirici çerçece oluşturmaktadır.

➢     IQKeyboardManager; klavyenin girdi satırını kaplamasını önlemektedir.

➢     Snapkit: Auto Layout’u kolaylaştırmaktadır.

➢     Kingfisher: Web üzerinden görüntü indirmeye ve ön belleğe almaya yardımcı olmaktadır.

➢     OneTimePassword: Zaman veya sayaç bazlı tek kullanımlık kod üretimi sağlar.

Android:

➢     Rx SDK (Java, Kotlin)

➢     Dagger2

➢     Sentry

➢     FirebaseS SDK (Crashlytics, Performance Messaging, Analytics)

➢     StickyLayoutManager

➢     Room

➢     Calligraphy

➢     AdjustSDKt

➢     Square

➢     Guava

➢     OkHttp

➢     Exoplayer

➢     Jsoup

➢     Rx (java,kotlin): Değerleri ve olayları yayınlamaya ve bunları izlememize olanak sağlar.

➢     Dagger2: Otomatik bağımlılık enjekte etmektedir.

➢     Sentry: Çökmeleri gerçek zamanlı izlemeye ve çözmeye yaramaktadır.

➢     Firebase SDK (Crashlytics, Performance, Messaging): Cihaz Bilgileri (Cihaz Adı, Modeli, İşletim sistemi türü, İşletim sistemi versiyonu,CPU, Ekran Çözünürlüğü), Cihaz Unique ID ve Uygulama versiyon bilgisini saklayabilmektedir.

➢     StickyLayout Manager: Layout içerisinde scroll edilirken sticky görünümünü sağlamaktadır.

➢     Room: cihaz içerisinde veri tabanı oluşturmaya yaramaktadır.

➢     Calligraphy: Custom fontları daha rahat eklemeye yarar.

➢     AdJustSDK: Web görünümleri için javascript üzerinden izlemeyi ayarlamaktadır.

➢     Square:Veri ve medya alışverişini sağlar.

➢     Guava: Veri ve medya alışverişini sağlar.

➢     OkHttp: Veri ve medya alışverişini sağlar.

➢     ExoPlayer: Video içeriklerin izlenebilmesini sağlar.

➢     Jsoup:Html dökümanları ayrıştırmayı sağlar.

 

İlgili Kişilerin Talepleri

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. İddaa çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Aydınlatma Metni’ni değiştirme hakkını saklı tutar.

Kuponum

T.Oran: 0.00

0
Kupon Adedi
Misli
 • Toplam Oran0.00
 • Kupon Bedeli20,00 TL
 • Maksimum Kazanç0.00 TL